Rysunek zastepczy
A A A
 • cennik
  cennik
 • Ranking stad
  Ranking stad

GENETYKA HOLENDERSKA Polecane buhaje

HGPlus


Aktualnie posiadamy nasienie seksowane następujących buhajów:
Jag (cb) – cena 99 zł/1p.
Olympic (cb) – cena 179 zł/1p.
Paramount (cb) – cena 179 zł/1p.
Fidelity (czb) – cena 199 zł/1p.
Kian (czb) – cena 179 zł/1p.
Spencer (czb) – cena 169 zł/1p.
Tequila (czb) – cena 169 zł/1p.
Twister (czb) – cena 129 zł/1p.

 


 

HOLENDERSKA HODOWLA

Kolebką pochodzenia użytkowanego dzisiaj powszechnie na świecie bydła czarno-białego jest Fryzja, leżąca w większej części w Holandii. Większość liczących się europejskich populacji powstała właśnie pod wpływem bydła fryzyjskiego, importowanego przede wszystkim z tego kraju. Również polskie bydło czarno-białe zostało wytworzone w wyniku krzyżowania miejscowego bydła z bydłem fryzyjskim (pochodzącym po części także z Niemiec), a historia tego procesu liczy przynajmniej sto kilkadziesiąt lat.

W okresie pierwszych trzydziestu lat po drugiej wojnie światowej doskonalenie populacji bydła mlecznego w Polsce też odbywało się głównie poprzez import materiału hodowlanego z Holandii – tylko w latach 1960 - 1975 zakupiono z tego kraju około 660 buhajów fryzyjskich o wysokiej wartości hodowlanej. Holenderskie mleko już wówczas wyróżniało się w Europie najwyższą zawartością suchej masy, dlatego efektem tych zakupów był bardzo znaczący wzrost procentowej zawartości tłuszczu i białka również w mleku krów w Polsce.

Swoją historię ma także podróż „holenderek” za ocean. Wyjeżdżający do Ameryki osadnicy holenderscy zabierali je ze sobą już w siedemnastym wieku i proces ten trwał nieprzerwanie przez 250 lat. Duże ilości bydła holenderskiego zostały też sprowadzone do Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie XIX w., gdy produkcja mleka na „nowym kontynencie” zaczynała nabierać rozmachu i coraz większego znaczenia. Import ten został wstrzymany dopiero w 1905 roku, gdy w Europie wybuchła epidemia pryszczycy.

Utworzone do tego czasu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pogłowie krów stanowiło podstawę do wyhodowania nowoczesnego typu bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku hodowcy europejscy szeroko korzystali z osiągnięć hodowli amerykańskiej w celu przekształcenia krów czarno-białych starego typu w nowoczesne bydło o kierunku użytkowania jednostronnie mlecznym. W większości krajów zwrócono jednak dużą uwagę na priorytety bardzo ważne na starym kontynencie (m.in. skład mleka), dlatego bydło europejskie różni się od bydła utrzymywanego na kontynencie amerykańskim.

Dzisiaj powrócono, można rzec, do korzeni – znowu, jak kiedyś, większość krajów przodujących w hodowli bydła mlecznego w Europie w znacznym stopniu bazuje na osiągnięciach hodowli holenderskiej, z dorobku Holendrów korzystają również szeroko hodowcy amerykańscy.

  Atuty holenderskich krów mlecznych to:
  - wysoka wydajność
  - doskonały skład mleka
  - coraz większa długowieczność
  - wysoka produkcja życiowa

Sezon Krowy hf czarno-białe Krowy hf czerwono-białe
oceny dni laktacji mleko kg tłuszcz % białko % dni laktacji mleko kg tłuszcz % białko %
2000/2001 347 9035 4,42 3,47 327 7642 4,55 3,56
2003/2004 351 9268 4,36 3,48 335 7995 4,56 3,55
2004/2005 350 9316 4,39 3,49 334 8171 4,56 3,56
2005/2006 354 9562 4,35 3,49 341 8490 4,54 3,57
2006/2007 356 9705 4,34 3,48 344 8694 4,55 3,57
2007/2008 360 9780 4,31 3,50 348 8804 4,54 3,57
2008/2009 361 9787 4,31 3,49 348 8823 4,53 3,57
2009/2010 357 9778 4,30 3,50 344 8876 4,53 3,58

 

Średnia wydajność krów holenderskich od wielu lat stawia ten kraj w ścisłej czołówce europejskiej. Również pod względem zawartości suchej masy w mleku Holandia nie ma sobie równych. Dotyczy to zwłaszcza białka – procentowa zawartość tego składnika w granicach 3,5 i więcej procent średnio w całej populacji  hodowlanej  jest  jak na razie nieosiągalna dla żadnego z krajów w Europie.

 • Alfons (NELSON)

  ALFONS buchaj czarno Biały.

 • CRICKET ET

  CRICKET ET

 • Delta Lilac

  Delta Lilac

  NL 438792821

 • FREDERIK

 • GOLI

  De-Su Oman

  Goli -Et

  Ur. 04.03.2004 NL 970173683

  US 61681229

  Buhaj Goli był ojcem buhajów

  w Holandii w 2009 r.

  Piękne, bardzo zdrowe wymiona

  Bardzo wysoki indeks NVI

  Doskonała długowieczność córek

  Doskonały do krycia jałówek

   

   

 • IMPRESS

  IMPRESS

  Dt Impress Ur. 02.04.2005 NL 399323645

  W wycenie buhaja uwzględniono wyniki oceny genomow

 • IMPULS

  Wielki potencjał produkcyjny połączony
  z poprawą % białka w mleku !
  Najwyższy indeks NVI w Holandii !

 • Paramount

  Parmount - HO

  Delta Paramount
  Ur. 14.07.2001
  NL 339291027

 • SONLIGHT

  Buhaj oferowany w cenie 65 zł netto.

  Jest to buhaj czerwono - biały o niesłychanie dobrych parametrach. Jest doskonały pod względem długowieczności życia córek, bardzo dobry do krycia jałówek (wskażnik wycieleń 108), Bardzo długo córki przebywają w stadzie ze względu na długowieczność. Córki mają też ceche doskonałej płodności, czyli łatwo sie zacielają.

  Produkcja córek (305 dni) 8626 kg mleka przy zawartości Tłuszczu 4,46% i Białka 3,48.

 • Spencer

  Spencer

 • Yankee

  Yankee

   

  Delta NY Yankee Ur. 19.01.2003 NL 366047262

 • METALLICA

  METALLICA

 • KIRKLAND

  KIRKLAND

  Harpet Kirkland
  Ur. 11.08.2001
  NL 278444856

 • OBELISK

  Green-Valley Obelisk
  Ur. 03.07.1999
  NL 260368346